Wybierz miasto:
Zakres cenowy:
-
Sortuj według:
Nie masz konta?
Zrejestruj się
Polub nas:

Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Korzystając z informacji Magnus Mariusz Marczyński, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków, NIP PL9441315766, adres e-mailowy: kontakt@killer-deal.pl („Killerdeal”), zamieszczonych na stronie internetowej www.killer-deal.pl („Strona Internetowa”), wyrażają Państwo zgodę na podanie Magnus. danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym i wymaganych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, jak również na przetwarzanie tych danych przez Magnus Mariusz Marczyński, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków, NIP PL9441315766, jako Administratora Danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („Ustawa”).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z informacji zawartej na Stronie Internetowej.

 

2. Magnus zobowiązuje się chronić Państwa prywatność. Przekazane dane osobowe oraz inne dane udostępnione Magnus. poprzez Stronę Internetową będą przetwarzane przez Magnus w sposób i w celach określonych w dalszej części niniejszej polityki prywatności. Dane osobowe gromadzone przezMagnus mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer karty kredytowej, adres e-mailowy, adres IP (dynamiczny lub statyczny) oraz hasło dostępu do Państwa konta użytkownika na Stronie Internetowej.

 

3. Magnus dba o bezpieczeństwo przekazanych przez Państwa danych osobowych poprzez przestrzeganie stosownych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).

 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Magnus w celu umożliwienia Państwu korzystania ze Strony Internetowej oraz nabywania Kuponów zamieszczonych na Stronie Internetowej i ich realizacji.

 

5. Magnus może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności Partnerom Magnus, którzy są wystawcami Kuponów zamieszczonych na Stronie Internetowej, o ile jest to konieczne dla oferowania Państwu usług i/lub zawierania umów kupna dotyczących Kuponów i ich realizacji. Ponadto Magnus. może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim uprawnionym na podstawie Ustawy.

 

6. Korzystając ze Strony Internetowej mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania lub zaprzestaniaich przetwarzania. W przypadku usunięcia przez Państwa danych osobowych, żądania wstrzymania lub zaprzestania ich przetwarzania akceptują Państwo fakt, że dalsze korzystanie z informacji zawartych na Stronie Internetowej nie będzie możliwe.

 

7.Magnus może ponadto przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w celach marketingowych Magnus, w szczególności polegających na wysyłaniu materiałów promocyjno-informacyjnych,w tym w formie elektronicznych newsletterów oraz przekazywania reklam i informacji o nowościach na Stronie Internetowej. Korzystając ze Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę w sposób wyraźny na otrzymywanie takich materiałów promocyjno-informacyjnych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zgoda udzielona na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych może być w każdym czasie odwołana poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres: kontakt@killer-deal.pl. Ponadto, mają Państwo możliwość odmowy udzielenia zgody na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie przekazywania swoich danych osobowych. Państwa dane nie będą przekazywane w celach marketingowych osobom trzecim.

 

8. Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej przyjmują Państwo do wiadomości oraz akceptują fakt, iż Magnus używa na różnych stronach Strony Internetowej tzw. "cookies" („ciasteczka”), aby móc udostępnić Państwu określone funkcje Strony Internetowej. "Cookies" to pliki tekstowe o małej wielkości (ok. 4 KB), które zostaną zainstalowane lokalnie na Państwa komputerze. Magnus używa przeważnie tzw. "session-cookies"(„ciasteczek sesji“), które po zamknięciu Państwa przeglądarki internetowej zostaną automatycznie usunięte z Państwa komputera.Magnus używa jednak również tzw. "permanent cookies" (tzw. trwałych plików cookie), które, również po zamknięciu przeglądarki internetowej pozostają zapisane na Państwa komputerze. "Permanent Cookies" służą rozpoznaniu Państwa połączenia internetowego lub komputera podczas następnej wizyty na Stronie Internetowej.

 

9. Partnerzy Magnus nie są uprawnieni ani do gromadzenia, ani do korzystania lub innego przetwarzania Państwa danych przy pomocy takich "cookies".

 

10. Magnus używa różnych systemów śledzenia oferowanych przez różne osoby trzecie, takie jak np. "Google Analytics" oraz „Webtrekk“. System analizy Google Analytics spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA ("Google") które zostały wygenerowane przez takie "cookies", są przekazywane i zapisywane na serwerach Google w USA. Informacje te są przetwarzane przez Google i wykorzystywane w celu sporządzenia dla Magnus analizy dotyczącej korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej oraz zestawienia dotyczącego korzystania ze Strony Internetowej przez użytkowników.

 

11. Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej udzielają Państwo wyraźnej zgody na gromadzenie, korzystanie, zapisywanie i przetwarzanie przez Magnus oraz Google informacji dotyczących Państwa zachowania jako użytkownik zgodnie z postanowieniami pkt. 10. Mogą Państwo wstrzymać stosowanie względem Państwasystemu śledzenia "Google Analytics" zgodnie z pkt. 10 lub innych systemów śledzenia wyłączając funkcję zapisywania "cookies" w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Strony Internetowej. Prosimy o wgląd do dokumentacji dotyczącej Państwa przeglądarki internetowej, aby dokonać stosownych ustawień.

 

12. Treść umowy względnie Regulamin Magnus oraz niniejsza polityka prywatności zostaną zapisane przez Magnus oraz przesłane Państwu pocztą elektroniczną wraz z Państwa danymi dotyczącymi zamówienia. Regulamin Magnus mający każdorazowo zastosowanie oraz aktualna polityka prywatności są dostępne na Stronie Internetowej. Mogą się Państwo z nimi zapoznać w każdym czasie, wydrukować lub zapisać na dysku twardym komputera lub na innym nośniku danych w celu późniejszego odtwarzania. Mogą Państwo sprawdzić Państwa aktualne i wcześniejsze zamówienia na swoim koncie użytkownika po zalogowaniu się na Stronę Internetową.